RSS
szukaj
RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 05.05.2020, zobacz aktualną wersję tej wiadomości.
Zmiany wprowadzono z powodu: edit

Komunikat nr 22/2020

05.05.2020

1. W związku z prowadzoną działalnością socjalną Dyrektor Dolnośląskiego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Wałbrzychu informuje, że do dnia 31 maja 2020 roku osoby uprawnione ubiegające się o dofinansowanie wypoczynku letniego ze środków ZFŚS winny złożyć w sekretariacie Ośrodka następujące dokumenty:

a) coroczne oświadczenie o dochodach (załącznik nr 5),
b) wniosek o finansowanie części kosztów wypoczynku (załącznik nr 3),
c) wniosek o finansowanie części kosztów wypoczynku dzieci uprawnionych– dotyczy osób, których dzieci są uprawnione do tego świadczenia (załącznik nr 4),
d) oświadczenie o wyborze formy płatności – emeryci i renciści którzy nie złożyli wyżej wymienionego oświadczenia.

2. Nie złożenie wyżej wymienionych dokumentów w ustalonym terminie skutkować będzie nie przyznaniem świadczenia z ZFŚS.

3. Druki wszystkich wymienionych dokumentów dostępne są w sekretariacie Ośrodka, oraz na stronie internetowej http://www.bip.mowwalbrzych.pl/ w zakładce menu przedmiotowe poz. Regulamin ZFŚS


05.05.2020r. Piotr Schienke
(data) (podpis dyrektora placówki)

Opublikował: Tomasz Gołębiewski
Publikacja dnia: 05.05.2020

Dokument oglądany razy: 80
« inne aktualności