RSS
szukaj
RSS
A A A
SmodBIP

Komunikat nr 50/2020

02.11.2020


Komunikat nr 50/2020Wałbrzych, 02.11.2020 r.

Komunikat nr 50/2020
Dyrektora Dolnośląskiego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Marii grzegorzewskiej w Wałbrzychu z dnia
02.11.2020r.
w sprawie okolicznościowej pomocy pieniężnej i paczek okolicznościowych w formie bonów dla dzieci własnych
i przysposobionych w związku z okresem świątecznym dla osób uprawnionych (pracowników oraz emerytów i rencistów)

1. W związku z prowadzoną działalnością socjalną Dyrektor Dolnośląskiego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Wałbrzychu informuje, że do dnia 10.11.2020r roku osoby uprawnione ubiegające się o okolicznościową pomoc pieniężną z ZFŚS w związku z okresem świątecznym (Boże Narodzenie) oraz o paczki okolicznościowe w formie bonów dla dzieci, winny złożyć w sekretariacie ośrodka następujące dokumenty:

a) wniosek o przyznanie świadczenia z ZFŚS (załącznik nr 6)
b) wniosek o przyznanie świadczenia z ZFŚS dla dzieci (załącznik nr 6)
c) coroczne oświadczenie o dochodzie – uprawnieni pracownicy oraz emeryci i renciści którzy nie złożyli wyżej wymienionego oświadczenia w roku 2020 (załącznik nr 5)

2. Nie złożenie wyżej wymienionych dokumentów w ustalonym terminie skutkować będzie nie przyznaniem świadczenia z ZFŚS.

3. Druki wszystkich wymienionych dokumentów dostępne są w sekretariacie ośrodka, oraz na stronie internetowej http://www.bip.mowwalbrzych.pl/ w zakładce menu przedmiotowe poz. Regulamin ZFŚS

Opublikował: Mariusz Brzeski
Publikacja dnia: 02.11.2020

Dokument oglądany razy: 77
« inne aktualności