RSS
szukaj
RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, strona została skasowana: 12.05.2017 z powodu:
Niepotrzebnie utworzona strona

Witamy

na stronie BIP Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej
w Wałbrzychu


Wałbrzych, 12.05.2017 r.

Komunikat nr 31/2017
Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Wałbrzychu z dnia
12.05.2017r.
w sprawie finansowania części kosztów wypoczynku osób uprawnionych (pracowników oraz emerytów i rencistów) i finansowania części wypoczynku dzieci własnych
i przysposobionych osób uprawnionych

1. W związku z prowadzoną działalnością socjalną Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Wałbrzychu informuje, że do dnia 31 maja 2017 roku osoby uprawnione ubiegające się o dofinansowanie wypoczynku letniego ze środków ZFŚS winny złożyć w sekretariacie Ośrodka następujące dokumenty:

a) coroczne oświadczenie o dochodach (załącznik nr 5),
b) wniosek o finansowanie części kosztów wypoczynku (załącznik nr 3),
c) wniosek o finansowanie części kosztów wypoczynku dzieci uprawnionych– dotyczy osób, których dzieci są uprawnione do tego świadczenia (załącznik nr 4),
d) oświadczenie o wyborze formy płatności – emeryci i renciści którzy nie złożyli wyżej wymienionego oświadczenia.

2. Nie złożenie wyżej wymienionych dokumentów w ustalonym terminie skutkować będzie nie przyznaniem świadczenia z ZFŚS.

3. Druki wszystkich wymienionych dokumentów dostępne są w sekretariacie Ośrodka, oraz na stronie internetowej http://www.bip.mowwalbrzych.pl/ w zakładce menu przedmiotowe poz. Regulamin ZFŚS
 

Piotr Schienke

Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Wałbrzychu


 

ul. Strzegomska 20, 58-308 Wałbrzych

Tel. 74 842 61 28,  74 847 10 40,  74 842 38 62

Fax 74 842 61 28,  74 847 10 40  wew. 33

mail: mowwalbrzych@op.pl

strona  internetowa: www.mowwalbrzych.plOpublikował: Tomasz Gołębiewski
Publikacja dnia: 12.05.2017
Podpisał: Piotr Schienke
Dokument z dnia: 12.05.2017
Dokument oglądany razy: 461
Wersja do druku