RSS
szukaj
RSS
A A A
SmodBIP

Punkt kontaktowy Inspektora Ochrony Danych


Punkt kontaktowy Inspektora Ochrony Danych zlokalizowany jest w siedzibie Dolnośląskiego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Wałbrzychu (DMOW Wałbrzych) przy ul. Strzegomskiej 20 i funkcjonuje w godzinach pracy sekretariatu DMOW Wałbrzych.

Imię i nazwisko Inspektora Ochrony Danych (IOD): Beata Lempert

Kontakt z IOD:
• listownie na adres: Dolnośląski Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Wałbrzychu, ul. Strzegomska 20, 58-308 Wałbrzych
• telefonicznie pod numerem telefonu: 748426128
• e-mailowo na adres: mowwalbrzych_iod@op.pl

Możliwy jest również kontakt osobisty w siedzibie DMOW Wałbrzych przy ul. Strzegomskiej 20 w Wałbrzychu w godzinach pracy sekretariatu DMOW Wałbrzych.

Zadania Inspektora Ochrony Danych:
• Informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy rozporządzenia RODO oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie.
• Monitorowanie przestrzegania rozporządzenia RODO, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk Administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty.
• Udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 RODO.
• Współpraca z Urzędem Ochrony Danych Osobowych.
• Pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla Urzędu Ochrony Danych Osobowych w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 RODO oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach.

§ Podstawa prawna

Art. 39 ust 1. pkt. e). Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).Opublikował: Tomasz Gołębiewski
Publikacja dnia: 13.01.2020
Podpisał: Jarosław Wabich
Dokument z dnia: 13.01.2020
Dokument oglądany razy: 279