RSS
szukaj
RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 11.12.2020, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: .

Inne tryby

Wałbrzych dnia, 2020-12-11


ZAPYTANIE OFERTOWE


WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE
DOLNOŚLĄSKI MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY
im. Marii Grzegorzewskiej
ul. Strzegomska 20 , 58-308 Wałbrzych
Tel/fax (074) 84-261-28

Prosi o złożenie oferty cenowej na: „2 monitory interaktywne 75 cali” dla Dolnośląskiego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Wałbrzychu ul. Strzegomska 41.

Przekątna wewnętrzna monitora równa 75 cali
2 wbudowane głośniki 16W
Rozstaw otworów montażowych 800 x 400
Grubość wzmocnionej szyby 4mm
Czas reakcji dotyku 7ms
Żywotność panelu 50 000h
Rozdzielczość panelu 3840 x 2160 px
Wymiary monitora 1710 x 1020 x 86 mm
Porty komunikacyjny: 1x RJ-45, 1x RS232, 3x USB 2.0, 3x USB 3.0, 2x USB Touch
System Android OS
5-letnia gwarancja producenta
Montaż, dostawa i przeszkolenie


Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z przepisami art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych.
1. Termin realizacji: od dnia 16.12.2020 r. do dnia 21.12.2020 r.

2. Termin i miejsce składania ofert: 15.12.2020 r. godz. 800 Sekretariat DMOW, ul. Strzegomska 20 w Wałbrzychu.

3. Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami jest: Mariusz Brzeski

4. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani ofert wariantowych.

5. Kryteria oceny ofert : cena oferty 100%

6. Termin związania ofertą: 30 dni.

7. W załączeniu przekazujemy

- oferta cenowa - druk

8. Do oferty cenowej prosimy dołączyć aktualny dokument rejestrowy działalności gospodarczej oraz zaświadczenie o niezaleganiu w opłatach podatku i składek ZUS-u.

DokumentacjaWałbrzych dnia, 2020-12-10

ZAPYTANIE OFERTOWE


WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE
DOLNOŚLĄSKI MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY
 im. Marii Grzegorzewskiej
ul. Strzegomska 20 , 58-308 Wałbrzych
Tel/fax (074) 84-261-28


Prosi o złożenie oferty cenowej na: remont łazienki grupy IV Dolnośląskiego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Wałbrzychu ul. Strzegomska 41

Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z przepisami art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych.

1. Termin realizacji: od dnia 15.12.2020 r. do dnia 30.12.2020 r.

2. Termin i miejsce składania ofert: 14.12.2020 r. godz. 800 Sekretariat DMOW, ul. Strzegomska 20 w Wałbrzychu.

3. Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami jest: Beata Lempert

4. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani ofert wariantowych.

5. Kryteria oceny ofert : cena oferty 100%

6. Termin związania ofertą: 30 dni.

7. W załączeniu przekazujemy

- oferta cenowa - druk
- przedmiar robót
- wzór umowy

8. Do oferty cenowej prosimy dołączyć aktualny dokument rejestrowy działalności gospodarczej oraz zaświadczenie o niezaleganiu w opłatach podatku i składek ZUS-u.

Dokumentacja


Wałbrzych dnia, 2020-12-10

ZAPYTANIE OFERTOWE


WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE
DOLNOŚLĄSKI MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY
im. Marii Grzegorzewskiej
ul. Strzegomska 20 , 58-308 Wałbrzych
Tel/fax (074) 84-261-28


Prosi o złożenie oferty cenowej na: remont toalety nocnej Dolnośląskiego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Wałbrzychu ul. Strzegomska 41

Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z przepisami art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych.

1. Termin realizacji: od dnia 15.12.2020 r. do dnia 30.12.2020 r.

2. Termin i miejsce składania ofert: 14.12.2020 r. godz. 800 Sekretariat DMOW, ul. Strzegomska 20 w Wałbrzychu.

3. Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami jest: Beata Lempert

4. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani ofert wariantowych.

5. Kryteria oceny ofert : cena oferty 100%

6. Termin związania ofertą: 30 dni.

7. W załączeniu przekazujemy

- oferta cenowa - druk
- przedmiar robót
- wzór umowy

8. Do oferty cenowej prosimy dołączyć aktualny dokument rejestrowy działalności gospodarczej oraz zaświadczenie o niezaleganiu w opłatach podatku i składek ZUS-u.

Dokumentacja


Wałbrzych dnia, 2020-12-10

ZAPYTANIE OFERTOWE


WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE
DOLNOŚLĄSKI MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY
im. Marii Grzegorzewskiej
ul. Strzegomska 20 , 58-308 Wałbrzych
Tel/fax (074) 84-261-28


Prosi o złożenie oferty cenowej na: „14 łóżek drewnianych jednoosobowych dla materaca o wymiarach 200x90 cm. wraz z szufladą” dla Dolnośląskiego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskie w Wałbrzych ul. Strzegomska 41.


Wykonanie łóżek zgodnie z załączonym projektem.
łóżko powinno mieć zwiększony przekrój żerdzi pod materac 35 mm.


Mocowanie nóg i skrzyni łóżka wzmocnione metalowymi kątownikami.


Skrzynia na pościel lakierowana.


Łóżko powinno być wykonane z drewna sosnowego.

Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z przepisami art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych.

1. Termin realizacji: od dnia 15.12.2020 r. do dnia 30.12.2020 r.

2. Termin i miejsce składania ofert: 14.12.2020 r. godz. 800 Sekretariat DMOW, ul. Strzegomska 20 w Wałbrzychu.

3. Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami jest: Beata Lempert

4. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani ofert wariantowych.

5. Kryteria oceny ofert : cena oferty 100%

6. Termin związania ofertą: 30 dni.

7. W załączeniu przekazujemy

- oferta cenowa - druk
- wzór umowy

8. Do oferty cenowej prosimy dołączyć aktualny dokument rejestrowy działalności gospodarczej oraz zaświadczenie o niezaleganiu w opłatach podatku i składek ZUS-u.

Dokumentacja


Wałbrzych dnia, 2020-05-12

ZAPYTANIE OFERTOWE


WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE
DOLNOŚLĄSKI MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY
im. Marii Grzegorzewskiej
ul. Strzegomska 20 , 58-308 Wałbrzych
Tel/fax (074) 84-261-28


Prosi o złożenie oferty cenowej na: remont łazienki grupy III Dolnośląskiego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Wałbrzychu ul. Strzegomska 41

Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z przepisami art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych.

1. Termin realizacji: od dnia 21.05.2020 r. do dnia 10.07.2020 r.

2. Termin i miejsce składania ofert: 20.05.2020 r. godz. 800 Sekretariat DMOW, ul. Strzegomska 20 w Wałbrzychu.

3. Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami jest: Beata Lempert

4. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani ofert wariantowych.

5. Kryteria oceny ofert : cena oferty 100%

6. Termin związania ofertą: 30 dni.

7. W załączeniu przekazujemy

- oferta cenowa - druk
- przedmiar robót
- wzór umowy

8. Do oferty cenowej prosimy dołączyć aktualny dokument rejestrowy działalności gospodarczej oraz zaświadczenie o niezaleganiu w opłatach podatku i składek ZUS-u.

Dokumentacja


Wałbrzych, dnia 06.05.2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE


WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE
DOLNOŚLĄSKI MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY
im. Marii Grzegorzewskiej
ul. Strzegomska 20 , 58-308 Wałbrzych
Tel/fax (074) 84-261-28


Prosi o złożenie oferty cenowej na: remont łazienki grupy III oraz toalety nocnej Dolnośląskiego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Wałbrzychu ul. Strzegomska 41

Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z przepisami art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych.

 1. Termin realizacji: od dnia 15.05.2020 r. do dnia 19.06.2020 r.
 2. Termin i miejsce składania ofert: 12.05.2020 r. godz. 800 Sekretariat DMOW, ul. Strzegomska 20 w Wałbrzychu.
 3. Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami jest: Beata Lempert
 4. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani ofert wariantowych.
 5. Kryteria oceny ofert : cena oferty 100%
 6. Termin związania ofertą: 30 dni.
 7. W załączeniu przekazujemy
  - oferta cenowa - druk
  - przedmiar robót
  - wzór umowy
 8. Do oferty cenowej prosimy dołączyć aktualny dokument rejestrowy działalności gospodarczej oraz zaświadczenie o niezaleganiu w opłatach podatku i składek ZUS-u.


…………………………………………
Data i podpis Dyrektora lub osoby upoważnionej

Dokumentacja


Wałbrzych, dnia 06.05.2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE


WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE
DOLNOŚLĄSKI MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY
im. Marii Grzegorzewskiej w Wałbrzychu
ul. Strzegomska 20 , 58-308 Wałbrzych
Tel/fax (074) 84-261-28

Prosi o złożenie oferty cenowej na sukcesywną dostawę:
węgla typu orzech o wartości opałowej co najmniej 22 MJ/kg, zawartości popiołu nie większej niż 12 %. i zawartość siarki do 1,7 %, niesmolącego, bez miału, w ilości ok. 25 ton. Oferowany opał musi spełniać wymogi jakościowe określone dla tego rodzaju opału w rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych.
Do każdej dostawy należy dostarczyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię świadectwa jakości paliw stałych według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wzoru świadectwa jakości paliw stałych.

 1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r; poz. 1843 z późn.zm.).
 2. Termin dostawy: sukcesywnie na żądanie Zamawiającego od dnia 01 sierpnia 2020 r. do dnia 31 maja 2021 r.
 3. Termin i miejsce składania ofert: 12.05.2020 r. godz. 8.30, Sekretariat Dolnośląskiego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej, ul. Strzegomska 20 w Wałbrzychu.
 4. Otwarcie ofert nie ma charakteru publicznego i nastąpi w dniu 12 maja 2020 roku o godz. 9:30 w Sekretariacie Dolnośląskiego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Wałbrzychu, ul. Strzegomska 20 w Wałbrzychu.
 5. Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami jest: Beata Lempert.
 6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani ofert wariantowych.
 7. Kryteria oceny ofert : cena oferty 100%. Cena jednostkowa nie może ulec zmianie w okresie obowiązywania umowy.
 8. Termin związania ofertą: 30 dni
 9. W załączeniu:
  a) druk oferty cenowej
  b) wzór umowy
 10. Do oferty cenowej należy dołączyć aktualny dokument rejestrowy przedsiębiorcy, zaświadczenie o niezaleganiu w opłatach podatku i składek ZUS.


…………………………………………
Data i podpis Dyrektora

Dokumentacja


Wałbrzych, dnia 05.05.2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE


WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE
DOLNOŚLĄSKI MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY
im. Marii Grzegorzewskiej w Wałbrzychu
ul. Strzegomska 20 , 58-308 Wałbrzych
Tel/fax (074) 84-261-28

Prosi o podanie oferty cenowej na:
1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i sukcesywna dostawa pelletu drzewnego w sezonie grzewczym 2020/2021 do kotłowni Zamawiającego w budynku przy ul. Strzegomskiej 41 w Wałbrzychu.
2. Oferowany pellet musi posiadać certyfikat DIN Plus, potwierdzające spełnianie wymagań normy EN ISO 17225-2, dla pelletów drzewnych z przeznaczeniem dla kotłów centralnego ogrzewania.
3. Minimalne parametry oferowanego pelletu zawiera tabela:

Prametr

Jednostka

DINplus

Średnica

[mm]

6 lub 8 ± 1

Długość

[mm]

3,15 ≤ L ≤ 4*

Gęstość

[kg/m³]

600 ≤ gęstość ≤ 750

Kaloryczność

[%]

≥ 18

Wilgotność

[%]

≤ 10

Pył i granulat dł. poniżej normy

[%]

≤ 1 duże worki i opakowania zbiorcze (≤ 0,5 worki do 20 kg)

Wytrzymałość mechaniczna

[%]

≥ 97,5

Zawartość popiołu

[%]

≤ 0,7

Temperatura topnienia popiołu

[°C]

≥ 1200

Wartość opałowa (net)

[kWh/kg]

≥ 16,5 Mj/kg ≥ 4,6 kWh/kg

Zawartość dodatków

[w-%]

≤ 2


4. Szacunkowa ilość pelletu na sezon grzewczy 2020/2021 wynosi 36 ton i nie jest dla zamawiającego wiążąca.
5. Zamówienie mniejszej ilości pelletu niż 36 ton nie uprawnia Sprzedającego do domagania się złożenia zamówienia uzupełniającego lub zapłacenia ekwiwalentu pieniężnego za niezrealizowaną część szacunkowej ilości zamówienia, albo zapłacenia odszkodowania lub kary umownej.
6. Zamówienie większej ilości pelletu, niż wynikająca z szacunkowego zamówienia nie uprawnia Sprzedającego do zmiany ceny 1 tony opału wynikającej ze złożonej oferty.
7. Zamawiający wymaga, żeby oferowany opał dostarczany był w opakowaniach spełniających wymagania określone w ustawie z dnia 7 maja 2009 roku o towarach paczkowanych.
8. Opał ma być dostarczany w opakowaniach o masie nie większej niż 30 kg, z umieszczeniem na każdym opakowaniu informacji zawierającej co najmniej: nazwę producenta, masę opału, spełnianie kryteriów określonych w punkcie 2.

I. WARUNKI ZAMÓWIENIA

1. Miejsce dostarczenia opału: 58-308 Wałbrzych ul. Strzegomska 41.
2. W ofercie należy uwzględnić wszelkie koszty, jakie poniesie Sprzedawca w związku z realizacją zamówienia, w szczególności: koszt zakupu, koszt transportu, koszt załadunku i wyładunku, ewentualne zmiany cen zakupu opału przez Sprzedawcę.
3. Dostawa opału do siedziby Zamawiającego ma następować na koszt i własne ryzyko Dostawcy.
4. Termin wykonania zamówienia od dnia 01.08.2020 r. do dnia 31.05.2021r. – każdorazowo wg doraźnych potrzeb Kupującego zgłoszonych telefonicznie lub faksem.
5. Zapłata za dostarczone partie opału następować będzie po wykonaniu dostawy, przelewem na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT na rachunek bankowy Sprzedawcy wskazany w fakturze VAT.
6. Wzór umowy jaka zostanie podpisana po rozstrzygnięciu postępowania stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.
7. Wzór oferty stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.
8. Kryterium wyboru ofert: 100% cena.
9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
10. Postępowanie prowadzone jest w trybie zaproszenia wybranych wykonawców do składania ofert zgodnie z Instrukcją Wydatkowania Środków Publicznych z Budżetu Jednostki, na zadania, o których mowa w art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
11. Ofertę prosimy sporządzić zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz formularzem oferty stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia i złożyć na adres Zamawiającego do dnia 12.05.2020r. do godziny 10:00, w zamkniętych kopertach z wpisaniem adnotacji „OFERTA NA DOSTAWĘ PELLETU W SEZONIE GRZEWCZYM 2020 / 2021”.

W załączeniu przekazujemy:
- wzór umowy
- druk oferty cenowej

Do oferty cenowej prosimy dołączyć aktualny dokument rejestrowy działalność gospodarczą, zaświadczenie o niezaleganiu w opłatach podatku i składek ZUS-u

Dokumentacja


Wałbrzych 17.01.2020r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE
DOLNOŚLĄSKI
MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY
im. Marii Grzegorzewskiej w Wałbrzychu
ul. Strzegomska 20 , 58-308 Wałbrzych
Tel/fax (074) 84-261-28

Prosi o podanie oferty cenowej na:


1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i sukcesywna dostawa pelletu drzewnego w sezonie grzewczym 2019/2020 do kotłowni Zamawiającego w budynku przy ul. Strzegomskiej 41 w Wałbrzychu.
2. Oferowany pellet musi posiadać certyfikat DIN Plus, potwierdzające spełnianie wymagań normy EN ISO 17225-2, dla pelletów drzewnych z przeznaczeniem dla kotłów centralnego ogrzewania.
3. Minimalne parametry oferowanego pelletu zawiera tabela:

Parametr Jednostka DINplus
Średnica mm 6 lub 8 +- 1
Długość mm 3,15 ≤ L ≤ 4*
Gęstość kg/m3 600 ≤ gęstość ≤ 750
Kaloryczność % ≥ 18
Wilgotność % ≤ 10
Pył i granulat dł. poniżej normy % ≤ 1 duże worki i opakowania zbiorcze (≤ 0,5 worki do 20 kg)
Wytrzymałość mechaniczna % ≥ 97,5
Zawartość popiołu % ≤ 0,7
Temperatura topnienia popiołu °C ≥ 1200
Wartość opałowa (net) kWh/kg ≥ 16,5 Mj/kg ≥ 4,6 kWh/kg
Zawartość dodatków w-% ≤ 2

 

4. Szacunkowa ilość pelletu na sezon grzewczy 2019/2020 wynosi 30 ton i nie jest dla zamawiającego wiążąca.
5. Zamówienie mniejszej ilości pelletu niż 30 ton nie uprawnia Sprzedającego do domagania się złożenia zamówienia uzupełniającego lub zapłacenia ekwiwalentu pieniężnego za niezrealizowaną część szacunkowej ilości zamówienia, albo zapłacenia odszkodowania lub kary umownej.
6. Zamówienie większej ilości pelletu, niż wynikająca z szacunkowego zamówienia nie uprawnia Sprzedającego do zmiany ceny 1 tony opału wynikającej ze złożonej oferty.
7. Zamawiający wymaga, żeby oferowany opał dostarczany był w opakowaniach spełniających wymagania określone w ustawie z dnia 7 maja 2009 roku o towarach paczkowanych.
8. Opał ma być dostarczany w opakowaniach o masie nie większej niż 50 kg, z umieszczeniem na każdym opakowaniu informacji zawierającej co najmniej: nazwę producenta, masę opału, spełnianie kryteriów określonych w punkcie 2.

I. WARUNKI ZAMÓWIENIA

1. Miejsce dostarczenia opału: 58-308 Wałbrzych ul. Strzegomska 41.
2. W ofercie należy uwzględnić wszelkie koszty, jakie poniesie Sprzedawca w związku z realizacją zamówienia, w szczególności: koszt zakupu, koszt transportu, koszt załadunku i wyładunku, ewentualne zmiany cen zakupu opału przez Sprzedawcę.
3. Dostawa opału do siedziby Zamawiającego ma następować na koszt i własne ryzyko Dostawcy.
4. Termin wykonania zamówienia od dnia podpisania umowy do 31.05.2020r. – każdorazowo wg doraźnych potrzeb Kupującego zgłoszonych telefonicznie lub faksem.
5. Zapłata za dostarczone partie opału następować będzie po wykonaniu dostawy, przelewem na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT na rachunek bankowy Sprzedawcy wskazany w fakturze VAT.
6. Wzór umowy jaka zostanie podpisana po rozstrzygnięciu postępowania stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.
7. Wzór oferty stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.
8. Kryterium wyboru ofert: 100% cena.
9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
10. Postępowanie prowadzone jest w trybie zaproszenia wybranych wykonawców do składania ofert zgodnie z Instrukcją Wydatkowania Środków Publicznych z Budżetu Jednostki, na zadania, o których mowa w art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
11. Ofertę prosimy sporządzić zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz formularzem oferty stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia i złożyć na adres Zamawiającego do dnia 29.01.2020r. do godziny 10:00, w zamkniętych kopertach z wpisaniem adnotacji „OFERTA NA DOSTAWĘ PELLETU W SEZONIE GRZEWCZYM 2019 / 2020”.

W załączeniu przekazujemy:
- wzór umowy
- druk oferty cenowej

Do oferty cenowej prosimy dołączyć aktualny dokument rejestrowy działalność gospodarczą, zaświadczenie o niezaleganiu w opłatach podatku i składek ZUS-u.

Dokumentacja


ZAPYTANIE OFERTOWE

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

DOLNOŚLĄSKI MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY

im. Marii Grzegorzewskiej

ul. Strzegomska 20 , 58-308 Wałbrzych

Tel/fax (074) 84-261-28

Prosi o złożenie oferty cenowej na: remont łazienki grupy I Dolnośląskiego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Wałbrzychu ul. Strzegomska 41

Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z przepisami art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych.

1. Termin realizacji: od dnia 19.11.2019 r. do dnia 16.12.2019 r.

2. Termin i miejsce składania ofert: 18.11.2019r. godz. 800 Sekretariat DMOW, ul. Strzegomska 20 w Wałbrzychu.

3. Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami jest: Beata Lempert

4. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani ofert wariantowych.

5. Kryteria oceny ofert : cena oferty 100%

6. Termin związania ofertą: 30 dni.

7. W załączeniu przekazujemy

- oferta cenowa - druk

- przedmiar robót

- wzór umowy

8. Do oferty cenowej prosimy dołączyć aktualny dokument rejestrowy działalności gospodarczej oraz zaświadczenie o niezaleganiu w opłatach podatku i składek ZUS-u.

Dokumentacja

ZAPYTANIE OFERTOWE


WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE
DOLNOŚLĄSKI
MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY
im. Marii Grzegorzewskiej w Wałbrzychu
ul. Strzegomska 20 , 58-308 Wałbrzych
Tel/fax (074) 84-261-28

Prosi o podanie oferty cenowej na:
- PELLET DRZEWNY ca 40t o granulacie 6-8mm oraz kaloryczności minimum 17,8MJ/kg, zawartość popiołu <0,5%, zawartość wilgoci <12%.
Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z przepisami art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 Nr 19, poz. 1579 z późn.zm.),
1. Termin realizacji: od dnia 07 października 2019r. do dnia 31 maja 2020r.

2. Termin i miejsce składania ofert: 02.10.2019r. godz. 8.30 Sekretariat DMOW, ul. Strzegomska 20 w Wałbrzychu.

3. Otwarcie ofert nie ma charakteru publicznego i nastąpi w dniu 02 października 2019r o godz. 9:30 w Sekretariat DMOW w Wałbrzychu, ul. Strzegomska 20 w Wałbrzychu

4. Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami jest: Katarzyna Mucha

5. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani ofert wariantowych.

6. Kryteria oceny ofert : cena oferty 100%

7. Termin związania ofertą: 30 dni.

8. W załączeniu przekazujemy:
- druk oferty cenowej
- wzór umowy

8. Do oferty cenowej prosimy dołączyć aktualny dokument rejestrowy działalność gospodarczą, zaświadczenie o niezaleganiu w opłatach podatku i składek ZUS-u

Dokumentacja

ZAPYTANIE OFERTOWE


WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE
MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY
im. Marii Grzegorzewskiej
ul. Strzegomska 20 , 58-308 Wałbrzych
Tel/fax (074) 84-261-28

Prosi o złożenie oferty cenowej na:
a) zakup i montaż pieca c.o. w internacie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Wałbrzychu ul. Strzegomska 41
b) remont pomieszczenia kotłowni w internacie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Wałbrzychu ul. Strzegomska 41


Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z przepisami art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 1579 z późn.zm.),

1. Termin realizacji: od dnia 08.08.2019 r. do dnia 31.08.2019 r.

2. Termin i miejsce składania ofert: 02.08.2019r. godz.1000 Sekretariat MOW, ul. Strzegomska 20 w Wałbrzychu.

3. Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami jest: Beata Lempert

4. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani ofert wariantowych.

5. Kryteria oceny ofert : cena oferty 100%

6. Termin związania ofertą: 30 dni.

7. W załączeniu przekazujemy

- oferta cenowa - druk
- przedmiar robót
- wzór umowy

8. Do oferty cenowej prosimy dołączyć aktualny dokument rejestrowy.

W załączeniu:

Zapytanie ofertowe i Oferta cenowa

Umowa

Przedmiar

Przedmiar

ZAPYTANIE OFERTOWE


WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE
MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY
im. Marii Grzegorzewskiej
ul. Strzegomska 20 , 58-308 Wałbrzych
Tel/fax (074) 84-261-28

Prosi o złożenie oferty cenowej na:

-remont łazienki grupy I Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Wałbrzychu ul. Strzegomska 41

Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z przepisami art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych.

1. Termin realizacji: od dnia 15.07.2019 r. do dnia 09.08.2019 r.

2. Termin i miejsce składania ofert: 12.07.2019r. godz. 800 Sekretariat MOW, ul. Strzegomska 20 w Wałbrzychu.

3. Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami jest: Beata Lempert

4. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani ofert wariantowych.

5. Kryteria oceny ofert : cena oferty 100%

6. Termin związania ofertą: 30 dni.

7. W załączeniu przekazujemy

- oferta cenowa - druk
- przedmiar robót
- wzór umowy

8. Do oferty cenowej prosimy dołączyć aktualny dokument rejestrowy.

W załączeniu:

Umowa

Przedmiar

Oferta cenowa

Zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE


WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE
MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY
im. Marii Grzegorzewskiej
ul. Strzegomska 20 , 58-308 Wałbrzych
Tel/fax (074) 84-261-28


Prosi o podanie oferty cenowej na:

-węgiel orzech ca 28 t. o kaloryczności nie niższej niż 28.000 k.ca. niesmolący

Postępowanie prowadzone będzie zgodnie w przepisami art4 pkt 8 ustawy z dnia
29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 Nr 19, poz 1579 z późń.zm.),

1. Termin realizacji: od dnia 01 sierpnia 2019r. do dnia 31 maja 2020r.

2. Termin i miejsce składania ofert 08.07.2019r. godz. 8.30 Sekretariat MOW w Wałbrzychu, ul. Strzegomska 20 w Wałbrzychu

4. Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami jest Katarzyna Mucha

5. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani ofert wariantowych.

6. Kryteria oceny ofert: cena oferty 100%

7. Termin związania ofertą: 30 dni

8. W załączeniu przekazujemy:

- druk oferty cenowej
- wzór umowy

9. Do ofert cenowej prosimy dostarczyć aktualny dokument rejestrowy działalność gospodarczą, zaświadczenie o niezaleganiu w opłatach podatku i składek ZUS-u

W załączeniu:

Zapytanie ofertowe - dokumenty

ZAPYTANIE OFERTOWE


WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE
MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY
im. Marii Grzegorzewskiej
ul. Strzegomska 20 , 58-308 Wałbrzych
Tel/fax (074) 84-261-28


Prosi o złożenie oferty cenowej na: naprawę boiska wielofunkcyjnego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Wałbrzychu ul. Strzegomska 41

Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z przepisami art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 1579 z późn.zm.),

1. Termin realizacji: od dnia 03.07.2019 r. do dnia 11.07.2019 r.

2. Termin i miejsce składania ofert: 02.07.2019r. godz.10.00 Sekretariat MOW, ul. Strzegomska 20 w Wałbrzychu.

3. Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami jest: Beata Lempert

4. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani ofert wariantowych.

5. Kryteria oceny ofert : cena oferty 100%

6. Termin związania ofertą: 30 dni.

7. W załączeniu przekazujemy

- oferta cenowa - druk
- przedmiar robót
- wzór umowy

8. Do oferty cenowej prosimy dołączyć aktualny dokument rejestrowy.

W załączeniu:

1. Zapytanie ofertowe
2. Oferta cenowa
3  Kosztorys
4. Umowa

Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe - kosztorys
Zapytanie ofertowe - umowa
Zapytanie ofertowe - oferta

ZAPYTANIE OFERTOWE

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY
im. Marii Grzegorzewskiej
ul. Strzegomska 20 , 58-308 Wałbrzych
Tel/fax (074) 84-261-28

Prosi o podanie oferty cenowej na:

Sprzęt komputerowy (Zestaw Komputerowy Stacjonarny z Oprogramowaniem – 6 szt, Laptop z Oprogramowaniem -1 szt, Drukarka Laserowa – 1 szt)

zgodnie ze Specyfikacją Techniczną zawartą w Załączniku Nr 1

Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z przepisami art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn.zm.) oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

1. Termin realizacji: od dnia 18 stycznia 2017r. do dnia 23 stycznia 2017r.

2. Termin i miejsce składania ofert: do 18.01.2017r. do godz. 8.30

Sekretariat MOW, ul. Strzegomska 20 w Wałbrzychu

lub elektronicznie na adres mowwalbrzych@op.pl

3. Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami jest: Tomasz Gołębiewski

4. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani ofert wariantowych.

5. Kryteria oceny ofert : cena oferty 100%

6. Termin związania ofertą: 30 dni.

7. W załączeniu:

Załącznik nr 1 – Specyfikacja Techniczna

Załącznik nr 2 – Oferta cenowa

Zapytanie ofertowe - załączniki

ZAPYTANIE OFERTOWE

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY
im. Marii Grzegorzewskiej
ul. Strzegomska 20 , 58-308 Wałbrzych
Tel/fax (074) 84-261-28

Prosi o podanie oferty cenowej na: DOSTAWA PIECZYWA, WYROBÓW PIEKARSKICH I CIASTKARSKICH do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Wałbrzychu Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z obowiązującą u Zamawiającego Instrukcją wydatkowania środków publicznych z budżetu jednostki na zadania, o których mowa w art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907, z poźn.zm.)

1. Termin realizacji: od dnia 01.09.2015r. do dnia 31.08.2016r.

2. Termin i miejsce składania ofert: 26.08.2015r. godz. 9.00 Sekretariat MOW, ul.Strzegomska 20 w Wałbrzychu.

3. Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami jest:
Barbara Łuczak – tel. 74 847 12 75

4. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani ofert wariantowych.

5. Kryteria oceny ofert : cena oferty 100%

6. Termin związania ofertą: 30 dni.

7. W załączeniu przekazujemy:

8. Do oferty cenowej prosimy dołączyć aktualny dokument rejestrowy.
9. Otwarcie ofert nie ma charakteru publicznego i nastąpi w dniu 26.08.2015r. godz. 9.30.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY
im. Marii Grzegorzewskiej
ul. Strzegomska 20 , 58-308 Wałbrzych
Tel/fax (074) 84-261-28

Prosi o podanie oferty cenowej na wykonanie zadania o nazwie: „Dostawa artykułów spożywczych do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej
w Wałbrzychu przy ul. Strzegomskiej 20”.

1. Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z przepisami art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późn.zm.),

2. Termin realizacji: od dnia 18.08.2014r. do dnia 31.08.2015r.

3. Termin i miejsce składania ofert: 16.07.2014r. godz. 9.00 Sekretariat MOW,
ul. Strzegomska 20 w Wałbrzychu.

4. Otwarcie ofert nie ma charakteru publicznego i nastąpi w dniu 16.07.2014r. o godz. 9.30.

5. Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami jest:
Barbara Łuczak – tel. 74 847 12 75

6. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

7. Kryteria oceny ofert : cena oferty 100%

8. Termin związania ofertą: 30 dni.

9. W załączeniu przekazujemy:
- formularz cenowy,
- oferta cenowa,
- projekt umowy

10. Do oferty cenowej prosimy dołączyć aktualny dokument rejestrowy.

ZAŁĄCZNIKI:Opublikował: Mariusz Brzeski
Publikacja dnia: 11.12.2020
Podpisał: Jarosław Wabich
Dokument z dnia: 20.01.2020
Dokument oglądany razy: 5 234