RSS
szukaj
RSS
A A A
SmodBIP

Komunikat 51/2017

23.10.2017

Wałbrzych, 23.10.2017 r.

Komunikat nr 51/2017
Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Wałbrzychu z dnia
23.10.2017r.
w sprawie okolicznościowej pomocy pieniężnej i paczek okolicznościowych w formie bonów dla dzieci własnych
i przysposobionych w związku z okresem świątecznym dla osób uprawnionych (pracowników oraz emerytów i rencistów)

1. W związku z prowadzoną działalnością socjalną Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Wałbrzychu informuje, że do dnia 10.11.2017r roku osoby uprawnione ubiegające się o okolicznościową pomoc pieniężną z ZFŚS w związku z okresem świątecznym (Boże Narodzenie) oraz o paczki okolicznościowe w formie bonów dla dzieci, winny złożyć w sekretariacie Ośrodka następujące dokumenty:

a) wniosek o przyznanie świadczenia z ZFŚS (załącznik nr 6)
b) wniosek o przyznanie świadczenia z ZFŚS dla dzieci (załącznik nr 6)
c) oświadczenie o posiadaniu uprawnień do korzystania z ZFŚS- emeryci i renciści którzy nie złożyli wyżej wymienionego oświadczenia w roku 2017
d) oświadczenie o wyborze formy płatności - emeryci i renciści którzy nie złożyli wyżej wymienionego oświadczenia w roku 2017
e) coroczne oświadczenie o dochodzie – uprawnieni pracownicy oraz emeryci i renciści którzy nie złożyli wyżej wymienionego oświadczenia w roku 2017 (załącznik nr 5)

2. Nie złożenie wyżej wymienionych dokumentów w ustalonym terminie skutkować będzie nie przyznaniem świadczenia z ZFŚS.

3. Druki wszystkich wymienionych dokumentów dostępne są w sekretariacie Ośrodka, oraz na stronie internetowej http://www.bip.mowwalbrzych.pl/ w zakładce menu przedmiotowe poz. Regulamin ZFŚS

Piotr Schienke

Dyrektor MOW Wałbrzych

Opublikował: Tomasz Gołębiewski
Publikacja dnia: 23.10.2017

Dokument oglądany razy: 482
« inne aktualności