RSS
szukaj
RSS
A A A
SmodBIP

Komunikat 52/2017

27.10.2017

Wałbrzych, 26.10.2017 r.

Komunikat nr 52/2017
Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Wałbrzychu z dnia
26.10.2017r.
w sprawie ustalenia stałych terminów składania wniosków o przyznanie świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) osób uprawnionych (pracowników oraz emerytów i rencistów)

W związku z prowadzoną działalnością socjalną Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Wałbrzychu informuje, że od 01 stycznia 2018 ustala się stałe terminy składania wniosków o przyznanie świadczeń z ZFŚS. Uprawnieni pracownicy oraz emeryci i renciści ubiegający się o przyznanie świadczeń socjalnych winni składać w sekretariacie ośrodka dokumenty, wnioski i oświadczenia w następujących terminach:

• Do dnia 31 maja każdego roku:
a) coroczne oświadczenie o dochodach (załącznik nr 5 do regulaminu ZFŚS) – wszyscy uprawnieni
b) wniosek o finansowanie części kosztów wypoczynku osób uprawnionych (załącznik nr 3 do regulaminu ZFŚS) -
c) wniosek o finansowanie części kosztów wypoczynku dzieci osób uprawnionych (załącznik nr 4 do regulaminu ZFŚS)
d) oświadczenie o posiadaniu uprawnień do korzystania z ZFŚS – emeryci i renciści

• do 10 listopada każdego roku:
a) wniosek o okolicznościową pomoc pieniężną w związku z okresem świątecznym – Boże Narodzenie (załącznik nr 6 do regulaminu ZFŚS)
b) wniosek o paczki okolicznościowe dla dzieci w formie bonów w związku z okresem świątecznym – Boże Narodzenie (załącznik nr 6 do regulaminu ZFŚS)

Emeryci i renciści, którzy nie złożyli oświadczenia o wyborze formy płatności winni je złożyć w sekretariacie ośrodka do dnia 31 maja 2018r.

Dokumenty można przesłać listownie na adres ośrodka, lub złożyć w sekretariacie w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od.8:00 do 15:00.
Dokumenty można również wypełnić osobiście w siedzibie ośrodka w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od.8:00 do 15:00.

Druki wszystkich wymienionych dokumentów dostępne są w sekretariacie ośrodka, oraz na stronie internetowej http://www.bip.mowwalbrzych.pl/ w zakładce menu przedmiotowe poz. Regulamin ZFŚS
Nie złożenie wyżej wymienionych dokumentów w ustalonych terminach skutkować będzie nie przyznaniem świadczenia z ZFŚS.
W związku z powyższym informuję, iż ośrodek nie będzie Państwu wysyłał każdorazowo pisemnych powiadomień o terminach składania wniosków o przyznanie świadczeń z ZFŚS.
Proszę o przestrzeganie terminów składania dokumentów, wniosków i oświadczeń.

Piotr Schienke

Dyrektor MOW Wałbrzych

Opublikował: Tomasz Gołębiewski
Publikacja dnia: 27.10.2017

Dokument oglądany razy: 564
« inne aktualności