RSS
szukaj
RSS
A A A
SmodBIP

Komunikat 30/2018

16.05.2018

Wałbrzych, 16.05.2018 r.

Komunikat nr 30/2018
Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Wałbrzychu z dnia
16.05.2018r.
w sprawie finansowania części kosztów wypoczynku osób uprawnionych (pracowników oraz emerytów i rencistów) i finansowania części wypoczynku dzieci własnych
i pozostających na wyłącznym utrzymaniu osób uprawnionych

1. W związku z prowadzoną działalnością socjalną Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Wałbrzychu informuje, że do dnia 31 maja 2018 roku osoby uprawnione ubiegające się o dofinansowanie wypoczynku letniego ze środków ZFŚS winny złożyć w sekretariacie Ośrodka następujące dokumenty:

a) coroczne oświadczenie o dochodach (załącznik nr 5),
b) wniosek o finansowanie części kosztów wypoczynku (załącznik nr 3),
c) wniosek o finansowanie części kosztów wypoczynku dzieci uprawnionych– dotyczy osób, których dzieci są uprawnione do tego świadczenia (załącznik nr 4),
d) oświadczenie o wyborze formy płatności – emeryci i renciści którzy nie złożyli wyżej wymienionego oświadczenia.

2. Nie złożenie wyżej wymienionych dokumentów w ustalonym terminie skutkować będzie nie przyznaniem świadczenia z ZFŚS.

3. Druki wszystkich wymienionych dokumentów dostępne są w sekretariacie Ośrodka, oraz na stronie internetowej http://www.bip.mowwalbrzych.pl/ w zakładce menu przedmiotowe poz. Regulamin ZFŚS


Piotr Schienke

Dyrektor MOW Wałbrzych

Opublikował: Tomasz Gołębiewski
Publikacja dnia: 16.05.2018

Dokument oglądany razy: 597
« inne aktualności