RSS
szukaj
RSS
A A A
SmodBIP

Komunikat nr 51 /2019

11.10.2019

Komunikat nr 51 /2019
Dyrektora Dolnośląskiego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Wałbrzychu z dnia 10.10.2019r.
w sprawie okolicznościowej pomocy pieniężnej i paczek okolicznościowych w formie bonów dla dzieci własnych
i przysposobionych w związku z okresem świątecznym dla osób uprawnionych (pracowników oraz emerytów i rencistów)

1. W związku z prowadzoną działalnością socjalną Dyrektor Dolnośląskiego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Wałbrzychu informuje, że do dnia 10.11.2019r roku osoby uprawnione ubiegające się o okolicznościową pomoc pieniężną z ZFŚS w związku z okresem świątecznym (Boże Narodzenie) oraz o paczki okolicznościowe w formie bonów dla dzieci, winny złożyć w sekretariacie Ośrodka następujące dokumenty:

a) wniosek o przyznanie świadczenia z ZFŚS (załącznik nr 6)
b) wniosek o przyznanie świadczenia z ZFŚS dla dzieci (załącznik nr 6)
e) coroczne oświadczenie o dochodzie – uprawnieni pracownicy oraz emeryci i renciści którzy nie złożyli wyżej wymienionego oświadczenia w roku 2019 (załącznik nr 5)

2. Nie złożenie wyżej wymienionych dokumentów w ustalonym terminie skutkować będzie nie przyznaniem świadczenia z ZFŚS.

3. Druki wszystkich wymienionych dokumentów dostępne są w sekretariacie ośrodka, oraz na stronie internetowej http://www.bip.mowwalbrzych.pl/ w zakładce menu przedmiotowe poz. Regulamin ZFŚS

Opublikował: Tomasz Gołębiewski
Publikacja dnia: 11.10.2019

Dokument oglądany razy: 357
« inne aktualności